Helsingfors är nazifritt – nu och alltid!

Vi inbjuder alla som är intresserade av att bygga en värld utan extremhöger till Helsingfors 6.12.2020.

Oberoende av pandemin har kampen för ett friare och likvärdigare samhälle och en livsduglig planet fortsatt runt omkring världen från Hong Kong till Vitryssland. Vi får inte heller låta undantagomständigheterna passivera oss och vi kommer också i års att fylla Helsingfors gator på självständighetsdagen och ta utrymmet från nazisternas Finland Vakna -marsch.

Den med högsta domstolens beslut denna hösten slutligen förbjudna Nordiska Motståndsrörelsen (PVL/NMR) har försökt fortsätta sin verksamhet under nya pseudonym organisationer men har misslyckats få igång dem. Tidigare har 612-marschen varit ett försök att skapa en gemensam högerextremisk front för allt från nazisterna till sannfinländarna som sitter i riksdagen och återuppliva Nordiska Motståndsrörelsens gatuaktivism. När 612-marschen inställt i års, har NMR i samarbete med den övriga utomparlamentariska extremhögern upprättat en ny demonstrationsbrand under namnet Vakna Finland, med vilken NMR strävar att gå runt sitt förbud.

Utöver extremhögerns öppna rasism, framkommer det strukturell rasism särskilt bland polisen. Den i USA redan länge existerade Black Lives Matter -folkrörelsen mobiliserade under sommaren miljoner av människor ut på gatorna och kräva ett slut på rasistiskt polisvåld. I Finland tillät polisen återigen den förbjudna Nordiska Motståndsrörelsens demonstration i Tammerfors bara en dag efter att ha gasat godtyckligt Elokapinas fredliga klimatdemonstranter.

Rättsväsens beslut slutar inte nazisternas verksamhet och den av polisen beskyddade kapitalistiska samhällsordningen kommer inte heller att hindra det globala miljöfallet eller extremhögerns uppgång. För detta behövs det aktiv verksamhet för klimaten på alla samhällets delområden och en stark samt organiserad antifascistisk rörelse.

Ta med flaggorna och banderollerna och dina vänner, släktingar och arbetskamrater och kom med oss och visa att kraften hos människorna som strävar mot ett mera rättvist värld är starkare en fascisterna också i Finland!Vi tar hand om varandra i decembers mörknande natt och rekommenderar att du kommer till och går från demonstrationen med en vän eller i grupper.

Vi ber att ni deltagare använder ansiktsmasker och tar hand om säkerhetsavstånd och handhygien så bra som möjligt. Var snäll och kom inte med om du har COVID-19 symtom.

Till demonstrationen tas inte partitecken, statsflaggor eller andra autoritära märken.

Evenemangets exakta tid, plats och rutt meddelas så snart som möjligt.

Demonstrationen ordnas av koalitionen Helsingfors utan nazister, som formas av A-ryhmä, Varisverkosto, Helsingfors Vänsterunga, Kurdistans solidaritetnätverk och Jordens vänner i Finland.